INORMACJE TECHNICZNE

Diament i borazon (CBN-regularny azotek boru) należą do grupy materiałów supertwardych i charakteryzują się twardością i wytrzymałością znacznie wyższą niż materiały ścierne takie jak korund i karborund.

p002_1_00.jpg

Ściernice diamentowe znajdują
głównie zastosowanie w obróbce
takich materiałów jak:
- węglik spiekany
- szkło i ceramika
- ferryt, krzem, grafit
- kamień naturalny
- materiały żaroodporne.
Nie zaleca się stosowania ściernic diamentowych do obróki stali,
lub materiałów zawierających znaczne ilości składników tworzących węgliki.

p002_1_00.jpg

Ściernice borazonowe znajdują
głównie zastosowanie w obróbce
takich materiałów jak:
- stal narzędziowa (powyżej 55 HRC)
- stal szybkotnąca
- stal łożyskowa
- stal chromowa i inne stale wysoko gatunkowe.

Jako korpus ściernicy firma nasza stosuje następujące materiały:
- stop aluminium PA6
- stal
- kompozyt (tworzywo termoutwardzalne na bazie tworzywa sztucznego i innych skadników)

Wielkość ziarna
Przy wyborze wielkości ziarna należy się kierować wymaganą gładkością powierzchni.

p001_1_00.jpg
Screenshot 2021-09-12 at 17-11-35 INFORMACJE TECHNICZNE.png

Koncentracja ziarna
Koncentracja oznacza ilość ziarna w 1cm3 pierścienia roboczego ściernicy.
Powszechnie stosowane koncentracje:

Screenshot 2021-09-12 at 17-16-05 INFORMACJE TECHNICZNE_edited.jpg

Wysoka koncentracja zmniejsza zużycie ściernicy, co jest szczególnie ważne przy szlifowaniu kształtowym. Korzyści wynikające z wysokiej żywotności ściernicy wyrównują z reguły wyższy jej koszt.
Wysoka koncentracja zalecana jest dla głębokiego szlifowania, wąskich nasypów ściernic, grubego ziarna i wysokich wymagań trwałości kształtu.
Średnia i niska koncentracja zalecana jest w przypadku ściernic o niskiej twardości, drobnego ziarna i szerokich nasypów.

Twardość ściernicy
Twardość ściernicy jest pojęciem określającym zdolność utrzymania ziarna ściernego w spoiwie.
Materiały twarde należy obrabiać ściernicami miękkimi (H,K) i o średniej twardości (M).
Materiały ciągliwe należy obrabiać ściernicami twardymi (P,T).

Głębokość skrawania
Zaleca się stosować głębokość skrawania nie przekraczającą 1/3 wielkości ziarna, np.:
- ziarno 151 (wg. FEPA) - głębokość skrawania do 0,05mm
- ziarno 126 (wg. FEPA) - głębokość skrawania do 0,042mm
Przekroczenie tych wartości powoduje szybsze zużycie ziarna prowadzące często do zniszczenia ściernicy.

 

Chłodzenie
Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, zaleca się stosowanie chłodzenia. Wpływa ono korzystnie na proces szlifowania i trwałości ściernic. Wskazane jest, aby chłodzenie było ciągłe, ponieważ gwałtowne różnice temperatur powodują powstawanie rys na płytkach węglików spiekanych i stali szybkotnącej.
Stosując chłodzenie ściernic borazonowych należy pamiętać o stosowaniu odpowiednich płynów chłodzących, ponieważ borazon reaguje z wodą w podwyższonych temperaturach ulegając rozpuszczeniu.